Canal experiències

Històries de transformació educativa en primera persona

Play Video

ESCOLA DECROLY

El projecte d’atéliers de l’Escola Decroly promou l’adquisició de competències transversals gràcies a la realització de tallers de fusteria, papiroflèxia, costura, cuina, entre d’altres. Els tallers es realitzen en grups reduïts i barregen grups d’edat promovent que els infants comparteixin idees i adquireixin habilitats de forma cooperativa, desenvolupant un rol diferent del que tenen en el grup classe.

A la vegada, els tallers faciliten l’autoconeixement i generen noves interaccions entre l’alumnat i els docents donant lloc a un espai per aprendre en comunitat i relacionar-se.

Play Video

ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG

El projecte l’Escola al bosc de l’Escola Cooperativa El Puig és una iniciativa innovadora que integra la natura i l’aprenentatge vivencial com a elements centrals per al desenvolupament integral dels seu alumnat. A través d’aquest enfocament, el projecte busca enriquir el currículum escolar i treballar diverses competències transversals de manera integrada. Mitjançant les sortides al bosc, els estudiants es converteixen en actius exploradors i exploradores del seu entorn natural.

Aquesta interacció directa amb la natura els permet desenvolupar coneixements i habilitats socials, emocionals i físiques de manera holística. Durant aquestes sortides, els infants no només apliquen els coneixements adquirits a l’aula, sinó que també fan connexions significatives entre l’experiència directa i els continguts curriculars.

Play Video

ESCOLA SADAKO

L’Escola Sadako implementa una estructura d’aprenentatge basada en reptes anomenada brúixola d’aprenentatge. Aquesta metodologia no només busca desenvolupar el potencial de l’alumnat sinó que també cultiva les habilitats socials i emocionals. Les brúixoles es basen en una filosofia d’aprenentatge on l’alumnat pren consciència del seu propi progrés afavorint l’autonomia i la presa de decisions.

Mitjançant aquest enfocament es promou el creixement personal integral perquè l’alumnat adquireixi les habilitats i competències necessàries per esdevenir millors aprenents, persones i professionals.

Play Video

ESCOLA GINEBRÓ

L’escola Ginebró ha adoptat una iniciativa innovadora en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria. Mitjançant una estreta col·laboració amb l’Hospital de Sant Celoni, l’alumnat rep formació dels professionals en actiu i té l’oportunitat de conèixer les diferents àrees on pot intervenir.

A través d’aquesta estratègia, l’escola Ginebró forma professionals per integrar-se en la plantilla d’hospitals a la vegada que ofereix una experiència formativa enriquidora i ajustada al dia a dia dels centres sanitaris. Es vetlla per oferir un aprenentatge vivencial que proporcioni una perspectiva pràctica i concreta que faciliti la seva inserció al món laboral.

Play Video

ESCOLA MONTAGUT

CANSAT és una competició en diferents fases on equips de diferents escoles munten un satèl·lit que conté tots els components bàsics d’un coet real. A través del muntatge l’alumnat aprèn a treballar en equip i aplica els coneixements tècnics i científics apresos a l’aula de forma pràctica. 

La competició oberta a ESO i Batxillerat promou l’adquisició de competències clau com la comunicació, la recerca i la gestió i avaluació de projectes. Aquesta proposta pedagògica, que posa l’alumnat al centre, fent-los protagonistes i gestors del seu propi procés d’aprenentatge.

Play Video

ESCOLA BETÀNIA PATMOS

El Model de Nacions Unides Betània Patmos (MUNBP) apropa l’alumnat a la realitat dels organismes i les relacions internacionals amb un enfocament pràctic i global. Es tracta d’una simulació dels debats que tenen lloc als diferents comitès de Nacions Unides, on els participants tenen l’oportunitat de convertir-se en delegats i defensar la posició d’un país en els diferents temes que es tracten.

L’alumnat adquireix un ampli coneixement sobre relacions internacionals, diplomàcia i política, a la vegada, que desenvolupa competències vinculades amb l’anàlisi d’un problema o necessitat, la comunicació, la negociació, la presa de decisions i la resolució de conflictes.

Play Video

ESCOLA IPSI

El projecte de música de l’Escola IPSI utilitza la música com a eix per treballar competències transversals vinculades amb el treball en equip, l’expressió, la comunicació, entre d’altres.

A través de la música, es genera un projecte d’aprenentatge personalitzat que atén la diversitat i genera vincles entre els membres de la comunitat escolar. Així mateix, el projecte genera sinergies amb el territori i promou la participació dels infants en la vida del barri i la ciutat.

Play Video

ESCOLA OMS I DE PRAT

El projecte Food Freeda de l’Escola Oms i de Prat promou la remodelació i decoració d’una caravana per promoure l’aprenentatge en equip i la interdisciplinarietat en un projecte 100% pràctic. Amb la transformació d’una caravana, l’alumnat entén com es desenvolupa un projecte real; la importància de la planificació, l’organització, el treball en equip i la gestió de recursos.

Gràcies a aquest projecte, centrat en l’assignatura d’educació visual i plàstica, però que compta amb la participació de tot l’alumnat de 4t d’ESO, l’escola disposa ara d’un recurs que dona servei als diferents esdeveniments que es fan a l’escola.

Vols que el teu centre formi part de l'AEC Lab? Explica'ns què feu.